Strečink

Hodiny strečinku slouží k intenzivnímu protahování a zvětšování rozsahů v plackách, mostech i provazech. Každou hodinu se zaměřujeme na jinou část těla. Protahujeme individuálně i asistovaně (ve dvojici). 

Strečink k Poledance neodmyslitelně patří

a v pokročilých kurzech je dokonce nezbytný

ke správnému provedení prvků. 

I pokud máte velmi zkrácené svaly, nemusíte

se bát přijít. Budeme pracovat na zlepšení :-)